08 Dec 2020

Niaux 200 talerze Razor

Forges de Niaux, o krok dalej w rozwoju talerzy Razor.

Forges de Niaux, o krok dalej w rozwoju talerzy Razor
Zarządzanie resztkami pożniwnymi jest kluczowym czynnikiem w przygotowaniu gleby.

Talerze tnące mają niezwykle ostre uzębienie, które pozwala na perfekcyjne cięcie najtwardszych resztek pożniwnych. Resztki pożniwne są rozdrabniane w taki sposób, że nie trzeba ich zakopywać głęboko w ziemi. W ten sposób gleba zostaje zachowana. Talerze osiągają doskonałe wyniki, nawet w trudnych warunkach.

Forges de Niaux opracował wyjątkową gamę talerzy Razor. Proszę kliknąć link, aby dowiedzieć się więcej o naszym udziale technologicznym w tej dziedzinie zastosowań.